+62 21 8614101

triangle

Pendidik

Kepala Sekolah

Dra. Sri Rukmini Satiti

Pendidikan Kewarganegaraan

Drs. Toton Patoni Saleh

Matematika

Drs. Soewadji

Biologi

Dra. Hj. Mirah Setyarti, M.Si

Pendidikan Seni

Drs. Arachman Sudiro, M.Si

Pendidikan Jasmani

Drs. Heranto Mardi Legowo, M.Si

Bahasa Indonesia

Dra. Nelli Evita R.

Bahasa Indonesia

Hj. Darniati, S.Pd, M.Pd

Bahasa Inggris

Hj. Asmareni, S.Pd, M.Pd

Matematika

Imam Buchori, S.Pd, M.Si

Biologi

Sri Ulina Bangun, M.Pd

Bahasa Perancis

Sri Ulina BR Sebayang, S.Pd, M.Si

Pendidikan Agama Islam

H. Yadin, S.Ag, M.Pd